تبلیغات
انجمن موسیقی شناسی کلاسیک غرب - موسیقی مدرن در غرب
انجمن موسیقی شناسی کلاسیک غرب

زندگی بدون موسیقی ، اشتباه است. نیچه

موسیقی مدرن در غرب

پنجشنبه 14 اسفند 1393


تاریخ تحولات موسیقی مدرن ، پدیده مدرن و چالش‌های آن و چگونگی بیان زیباشناسی مدرن موسیقایی و درك و بازخوانی مطالب و جستجو برای یافتن منابع صوتی یا تصویری این آثار كمك شایانی به پیشبرد بررسی موسیقی مدرن در غرب خواهدكرد .

 تاریخ آغاز موسیقی مدرن درغرب به تاریخ ساخت ملودی فلوت قطعه " پرلود بعداز رب النوع" بر می‌گردد . این قطعه را آشیل كلود دبوسی كه از سال 1862 تا 1918 می‌زیست ، ساخته است . قطعه " پرلود" طی سالهای بین 1892 تا 1894 ساخته شد . هرچند كلمه مدرن آن روزگار با مدرن امروزی به نوعی باهم تفاوت دارد ،  ولی به لحاظ این كه مفهوم واژه " مدرن " در موسیقی اغلب در حیطه زیباشناسی و تكنیك قراردارد تا بودجه بندی تاریخی ، پس می‌توان تاریخ فوق الذكر را شروع موسیقی مدرن شناخت .

در سده‌ هفدهم ، سیستم "‌ماژورـ مینوری" انگیزه‌ موسیقی‌ نویسی ‌موسیقی ‌دانان را فراهم می‌كرد  ، ولی موسیقی مدرن این بستگی را ندارد . از این رو ، چون پرلود برای اول بار از قید و بندهای ماژور ـ مینوری خود را رها ساخت پس موسیقی را وارد عصر نوینی كرد كه از آن به موسیقی مدرن نام می‌بریم.

در موسیقی مدرن ، شنونده با اثری روبه  روست كه با موسیقی سنتی تفاوت دارد . در این موسیقی ، دبوسی از نظر فنی با پركردن فاصله بین نت‌های " دو دیز" و "‌سل" دو میزان ابتدای قطعه با نت‌هایی كه حس مركزیت نُتی خاص را به شك بیندازد به این دو مهم نائل آمد و از این طریق از قید حس " ماژور ـ مینور" قراردادی رها شد .

در ماه مه سال 1913، گروه باله روسی سرگئی دیاگیلف مسئول برپایی اولین اجراهای جهانی از " بازی "‌اثر دبوسی و "‌پرستش بهار" اثر استراونیسكی گردید .

با این دو اثر ، پایه‌ها و اصول موسیقی مدرن كه تا آن روز پی‌ریزی شده بود قوام یافت . پرستش بهار را یك داستان نویس اسلاوتبار به نام نیكلاس روریچ نوشته است .

در هر جنبه‌ای از موسیقی دبوسی و استراوینسكی ، ابداعات نوین به چشم می‌خورد . ریتم و فرم و‌هارمونی موسیقی جدید باعث انبساط خاطر سلیقه عمومی‌شد و موسیقی مدرن از این طریق راه خود را در میان نسل‌های بعدی آهنگسازان بازكرد . تازگی ریتم " پرستش بهار" به سرعت فراگیر شد . جمعی این موسیقی را طرد می‌كردند و معتقد بودند كه می‌خواهد ساختار و میراث سنتی را یكباره به دور بریزد ، جمعی نیز با همین دلیل "‌پرستش بهار" را ارج می‌نهادند .

استراوینسكی موفق به كشف نیروی دینامیكی جدیدی برای موسیقی گردید و متوجه شده بودكه استفاده زیاد از كروماتیزم مانع از روانی و تسلسل موسیقی می‌گردد . ولی او به این مشكل پاسخ داد و در پرستش بهار با ریتم‌های قوی نشان داد كه عنصر ریتم می‌تواند به عنوان نیروی محركه‌ای مؤثر و جدید در كنار‌هارمونی كروماتیك به خدمت موسیقی درآید . پرستش بهار باعث پیشرفت سلیقه شنیداری عموم در دو جهت موسیقی تصاویر فولكلور و امكانات جدید ریتمیك گردد و در ادامه راه خود ، در سال 1920 به سمفونی با شكوه " بادی " ختم شد كه به وضوح تأثیرات و كاربردهای جدید ریتم در ساختار این سمفونی مشهود است .

چنین بود كه در دوره شروع جنگ جهانی اول ، آهنگ سازانی با علایق و سلیقه‌های متفاوت پیش قراولانی چون دبوسی ، شوئن برگ و استراوینسكی یافتند و بنیاد موسیقی مغرب زمین را دگرگون كردند و تغییرات اساسی و غیرقابل دسترس در آن پدید آوردند . در مدت چند سال تمام استانداردهای زیبایی شناسی موسیقی از قبیل فرم ، تعادل  ، پیوستگی تماتیك ، ثبات ریتمیك و یكپارچگی صدادهی اركستر زیر سوال رفت .

با آن چه گفته شد اكنون محتمل است كه موسیقی دیگر روند گذشته را طی نكند . با وجود این ، بیشترین همّ آهنگ‌سازان در آینده معطوف به این است كه موسیقی به سیاق گذشته ساخته شود.

پاریس و وین دو شهری بودند كه تقریباً تمام جریان‌های موسیقی قبل از سال 1914 در آن‌ها شكل گرفت . یكی از جذابیت‌های پاریس ، ساكن بودن پیكاسو و استراوینسكی در آن بود كه این شهر را به طرزی فزاینده خواستنی می‌كرد . با این تفاصیل ، این دو هنرمند تا سال 1917 همدیگر را ندیده بودند .

"شوئن برگ" در جایی نوشته است  : " فرض كنید كه زمانه به سیاق و شرایط عادی سال‌های قبل از 1914 بر می‌گشت ، پس موسیقی دوران‌ ما می‌بایست در وضعیتی متفاوت باشد ." البته جنبش مدرن موسیقی قبل ازشروع جنگ جهانی اول شروع شده بود و آن چند سال بعد از سال 1908 بود كه شوئن برگ روی به كمپوزیسیون تم‌زدایی شده و بدون تونالیته آورد واستراوینسكی نیز همزمان ، مفهومی‌نوین از ریتم ارائه كرد و به طور مشابه ، گست‌های رادیكال موسیقی توسط دبوسی ، بارتوك و بِرگ و وِبِرن آغاز شده بود . بعد از خاتمه جنگ همه امور دچار تغییرات گشت . نئوكلاسیسیم با التقاط و طنز موجود در خود و با تأثیر از انقلابات پی‌درپی در موسیقی نمایشی شد از این گست كه با گذشته تا چه حدی جدی است .

اما گست از موسیقی نرمال برای خیلی‌ها خوشی در پی‌داشت . چون عصر نوین ، خواهان موسیقی نوین و صدای نوین بود و این رفتار نوین در زمانه‌ای رُخ داد كه هنرِ قبل از جنگ پروبالی تازه یافته و تأثیر آن به موسیی هم كشیده شده بود . از سوی دیگر تجلی این رفتار در بیانیه‌های آهنگ سازانی انعكاس یافت كه با جنبش هنری فوتوریستم ایتالیا تماس داشتند . درسال 1909 بیانه‌ای موسوم به ماری نِتّی در ایتالیا منتشر شد كه قطعنامه‌های جسورانه‌ای در زمینه انقلاب موسیقی ایتالیا در پی داشت. حتی دبوسی نیز تا سال 1913 ، اشعار فوتوریست‌ها را در نوشته‌هایش منعكس می‌كرد . او می‌نویسد : " مگر این وظیفه ما نیست كه برای تبیین زمان خود ابزاری سمفونیك بیابیم ؟ ابزاری كه هم مؤید پیشرفت باشد و هم شجاعانه پیروزی‌های روزگار مدرن را منعكس سازد .قرن هواپیما ، موسیقی خاص خودش را می‌خواهد."

عمده شهرت لوئیجی روسولو كه ازسال 1885 تا 1947 می‌زیست یكی از تأثیرگذارترین و ثابت قدم ترینِ آهنگ سازانِ فوتوریست به واسطه خلق نوعی موسیقی است كه صداها و ریتم‌های آن از ماشین‌های كارخانجات آمده و به "‌هنرِ سرو صدا" نیزموسوم است كه این عنوان نامأنوس مفهوم شدت دینامسیم و پویایی نبض زندگی مدرن را بیان می‌دارد . او قطعه‌ای تصنیف كرد به نام "بیانیه‌ی سروصدا " كه برای اجرا آن یك ماشین مكانیكی ابداع كرد . این اثر ، قبل از جنگ جهانی اول در ایتالیا به معرض اجرا گذاشته شد .

پاریس در سال 1926 ، عصر ماشین در موسیقی را اعلام كرد . "گئورگ آنتهایل" دراین سال باله‌ای تصنیف كرد به نام " باله مكانیكی".

 در شوروی ، ایده فوتوریسم با جنبش آهنگ سازان " كانستراكتیویست" گره خورد .الكساندرموسولف ، در تصنیف خود به نام "‌باله آهن "‌ با تأثیرپذیری از فضای كارخانه ، این اثر را خلق كرد .

كسی كه علائق فوتوریستی را از طریق اصوات موجود در شهرها دنبال كرد ، "اِدگاروارز" بود كه از سال 1883 تا 1965 می‌زیست . او در پاریس تحصیل كرد و درسال 1915 به آمریكا مهاجرت كرد . بدین ترتیب با مهاجرت وارِز ، در حقیقت قلب جنبش رادیكال موسیقی نوین به آمریكا رسید. اولین آثاری كه وارز در دنیای نو خلق كرد قطعه‌ای برای اركستر مشتمل بر 142 نوازنده به نام " آمریك" بود .

شخص دیگری كه در موسیقی مدرن آمریكا تأثیر گذار بود " هنری كاوِل "‌ نام داشت . تاریخ زیست او از 1897 تا 1965 است . او مجله موسیقی مدرن را توسط مؤسسه انتشارات موسیقی مدرن انتشار داد . كاول نقش‌های مهمی‌در شناساندن آثار نوین ایفا كرد . كاوِل حاصل تجربیات و دست آوردهای خویش را در كتابی تحت عنوان " منابع نوین موسیقی " در سال 1930 منتشر كرد .

 آمریكا در فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم ، شاهد مهاجرت دسته دسته آهنگ‌سازان به آن سرزمین بود . این مهاجرت نوعی از تحول و تكامل موسیقی مدرن را پدید آورد . آمریكا اغلب طلایه‌داران موسیقی مدرن اروپا یعنی استراوینسكی ، شوئن برگ ، بارتوك ، هیندمیت ، ایسلر ، كرنك و وایل را در خود مأوا داد .


نوشته :ترابی


Cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 03:01 ق.ظ

Wonderful posts. Many thanks.
purchase once a day cialis cialis dosage recommendations deutschland cialis online cialis canada on line generic cialis pill online where to buy cialis in ontario walgreens price for cialis when can i take another cialis cialis coupons canadian cialis
cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:37 ق.ظ

Amazing a good deal of amazing tips.
prices for cialis 50mg cialis para que sirve cialis 50 mg soft tab sublingual cialis online click here take cialis look here cialis order on line cialis prezzo al pubblico cialis 5 effetti collaterali opinioni cialis generico ou trouver cialis sur le net
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:11 ق.ظ

Cheers. Helpful stuff!
cialis canada cialis baratos compran uk cialis patentablauf in deutschland cialis 05 cialis 5 mg para diabeticos cialis herbs cialis 5mg tesco price cialis venta cialis en espaa dosagem ideal cialis
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 02:15 ب.ظ

Nicely put. With thanks!
does cialis cause gout cialis billig cialis daily reviews cialis authentique suisse cialis kamagra levitra cialis cipla best buy cialis tablets australia cialis 100 mg 30 tablet cialis en mexico precio tadalafil 20 mg
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 02:47 ق.ظ

Cheers, I appreciate this.
tadalafil 10 mg cialis generico in farmacia we like it cialis soft gel 40 mg cialis what if i take cialis 5mg prix cialis ahumada cialis vs viagra cialis diario compra cialis prices tadalafil generic
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 01:44 ب.ظ

Terrific content. Thank you.
40 mg cialis what if i take buy generic cialis viagra cialis levitra enter site very cheap cialis when can i take another cialis legalidad de comprar cialis female cialis no prescription cialis coupons cialis generico en mexico canadian cialis
buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:29 ق.ظ

Thank you, I like it.
cialis side effects dangers side effects of cialis safe site to buy cialis online cialis kaufen bankberweisung cialis para que sirve cialis 5mg prix sublingual cialis online only best offers cialis use cialis 20 mg cost cialis prices
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 01:40 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis online does cialis cause gout callus buying brand cialis online canadian cialis how does cialis work precios de cialis generico only best offers cialis use cialis 5mg billiger cialis tablets
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 02:16 ق.ظ

Amazing plenty of good advice!
generic for cialis acquistare cialis internet buy name brand cialis on line achat cialis en itali safe dosage for cialis achat cialis en suisse we use it 50 mg cialis dose we like it cialis price overnight cialis tadalafil tadalafilo
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 01:44 ب.ظ

Thanks a lot, A good amount of stuff.

cialis patent expiration generic cialis levitra cialis online nederland cialis pills cialis for daily use cialis patent expiration cialis with 2 days delivery brand cialis generic buying brand cialis online price cialis best
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 01:49 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
cialis venta a domicilio we choice cialis uk cialis dose 30mg cialis name brand cheap cialis 5 mg scheda tecnica prezzo di cialis in bulgaria cialis prezzo al pubblico fast cialis online buy generic cialis free generic cialis
buy cialis online safely
جمعه 9 آذر 1397 02:30 ب.ظ

Perfectly expressed genuinely! !
look here cialis order on line cialis 100mg suppliers cialis generika canadian drugs generic cialis cialis purchasing cialis prezzo in linea basso rx cialis para comprar 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis daily reviews cialis sicuro in linea
buy cialis usa
جمعه 9 آذر 1397 02:43 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis en mexico precio online cialis cialis coupon cialis online napol generic cialis 20mg tablets prescription doctor cialis best generic drugs cialis prezzo cialis a buon mercato cialis 20 mg best price cialis 30 day trial coupon
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:23 ب.ظ

You actually said it well!
cialis 20mg prix en pharmacie cialis coupons printable cialis super kamagra cialis alternative prezzo cialis a buon mercato rx cialis para comprar calis cialis online holland when can i take another cialis cialis generico in farmacia
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:17 ق.ظ

Appreciate it! Quite a lot of material.

buy name brand cialis on line generic cialis acheter cialis meilleur pri cialis italia gratis tesco price cialis 5 mg cialis coupon printable click here cialis daily uk only best offers 100mg cialis cialis cuantos mg hay preis cialis 20mg schweiz
buy cialis online cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:45 ب.ظ

Excellent data. With thanks!
import cialis cialis 20mg cipla cialis online we choice cialis pfizer india cialis dosage amounts viagra or cialis cialis daily new zealand viagra cialis levitra buy cialis sample pack cialis diario compra
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:46 ق.ظ

Truly a good deal of great facts!
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis prices cialis rezeptfrei sterreich cialis lowest price dosagem ideal cialis generic low dose cialis cialis generika in deutschland kaufen sialis cialis 5 mg schweiz generic cialis in vietnam
levitra 20 mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 04:37 ب.ظ

Whoa many of very good knowledge.
levitra generic buy 10 mg levitra levitra buy levitra 20 mg levitra prices levitra prices cheap 20mg levitra levitra online buy levitra generic levitra 20mg
buy tadalafil no prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 09:22 ق.ظ

Fantastic posts. Thank you!
cialis cipla best buy import cialis enter site 20 mg cialis cost cialis generico milano dose size of cialis cialis super acti cialis generico en mexico low dose cialis blood pressure miglior cialis generico bulk cialis
Cialis canada
یکشنبه 8 مهر 1397 05:41 ق.ظ

Really lots of helpful information.
cialis 20 mg cut in half cialis 5 mg effetti collateral cialis tablets for sale order cialis from india cialis pills in singapore cialis great britain generic cialis in vietnam cialis online nederland cialis 5 mg para diabeticos cialis dosage amounts
buy cialis with no prescription
شنبه 7 مهر 1397 04:14 ق.ظ

Amazing write ups. Appreciate it!
purchase once a day cialis dose size of cialis price cialis best look here cialis order on line cialis 20 mg low cost cialis 20mg buying brand cialis online comprar cialis navarr costo in farmacia cialis purchase once a day cialis
cialisda.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:43 ق.ظ

Thanks a lot, Numerous tips!

the best choice cialis woman cialis sans ordonnance cialis cipla best buy tarif cialis france cialis generico milano cialis 5mg prix cialis generic availability cialis canada cialis tadalafil cialis cuantos mg hay
canadianpharmacyonli.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:32 ب.ظ

Regards. An abundance of material!

canadian viagra canadian pharmacies-24h safe canadian online pharmacies canadianpharmacyusa24h buy viagra usa the best canadian online pharmacies canadian rx online canadian discount pharmacies canada rx most reliable canadian online pharmacies
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:36 ق.ظ

Really tons of very good material.
where can i order viagra purchase viagra uk online pharmacy sildenafil buy viagra usa online buy viagra online without prescription buy canadian viagra online getting viagra uk buy cheap viagra online next day delivery buy cheap viagra canada buy viagra superdrug
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:49 ق.ظ

You revealed this terrifically!
cialis arginine interactio prescription doctor cialis canadian discount cialis cost of cialis per pill we use it 50 mg cialis dose brand cialis generic cialis generico in farmacia cialis 30 day sample cialis prezzo di mercato cialis online napol
sildenafil generic price
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:06 ق.ظ

Seriously plenty of useful facts!
buy price viagra buy viagra soft online buy viagra online uk next day delivery generic viagra online usa where can i buy viagra cheap cheap generic viagra online pharmacy buy real viagra online without prescription viagra for sale cheap viagra online pharmacy buy viagra online with a prescription
cialisonla.com
دوشنبه 22 مرداد 1397 03:50 ب.ظ

Many thanks, Plenty of tips.

tadalafil 10 mg generico cialis mexico cialis free trial cialis canada on line viagra or cialis overnight cialis tadalafil cialis professional from usa tarif cialis france generico cialis mexico buying brand cialis online
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:43 ق.ظ

With thanks, An abundance of advice!

cialis 05 the best choice cialis woman cialis online deutschland costo in farmacia cialis cialis 20mg preis cf buy online cialis 5mg cialis official site only now cialis 20 mg cialis generico generic cialis in vietnam
Cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:50 ق.ظ

Many thanks, Good information.
cialis generico cialis for sale in europa only here cialis pills how to purchase cialis on line prices on cialis 10 mg generic cialis pro only now cialis for sale in us cialis italia gratis cialis y deporte cialis generika
Generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:35 ب.ظ

Superb facts. Thanks a lot!
achat cialis en suisse i recommend cialis generico cialis for sale buying brand cialis online cialis tadalafil online 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generic tadalafil buy cialis 100mg suppliers we recommend cialis best buy cost of cialis per pill
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ

آرشیو

نویسندگان

نظرسنجی

  حضور در کدامیک از دوره های زیر برای شما اولویت دارد ؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها

اَبر برچسبها